Oferta

WDRAŻANIE ISO / USŁUGI WDROŻENIOWE

Nasza firma posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe poparte wieloma międzynarodowymi szkoleniami jak również realizacją wielu auditów w wielu organizacjach w różnych sektorach gospodarki.

Pracownicy i współpracownicy byli zatrudnieni w wielu branżach i sektorach gospodarki. Zajmowali się, wdrażali i doskonalili wiele różnych modeli zarządzania i systemów jakości.

Interesują nas wymagania standardów ISO i w tym najbardziej się wyspecjalizowaliśmy oraz wymagania oraz procedury związane z oznaczeniem wyrobów znakiem bezpieczeństwa CE stosowanego w krajach Unii Europejskiej.

klaw

KOMPLEKSOWA USŁUGA WDROŻENIOWO – DORADCZO – SZKOLENIOWA dotycząca
ISO 9001:2008
 • ocena przedsiębiorstwa pod kątem możliwości wykorzystania istniejących procesów w budowaniu systemu
 • konsultacje / doradztwo przy budowaniu systemu, w tym wdrożenie narzędzi jakości (metody statystyczne, badania i pomiary procesów itp.)
 • szkolenia:
  – Pełnomocnika Systemu Zarządzania
  – kadry zarządzającej
  – pracowników
  – Auditorów Wewnętrznych
 • kontakt z Jednostką Certyfikującą
 • udział w Audicie Certyfikującym

Usługa kompleksowo przygotowuje przedsiębiorstwo do uzyskania Certyfikatu. Ten typ usługi wymaga najmniejszego zaangażowania Państwa podczas wdrożenia systemu, gdyż większość prac wykonują nasi eksperci.

phone

KOMPLEKSOWA USŁUGA SZKOLENIOWA

Organizujemy szkolenia z zakresu systemów zarządzania według norm ISO oraz znaku CE.

W zakres naszej oferty wchodzą:

 • szkolenia kierowane do zarządów i kierownictwa przedsiębiorstw,
 • szkolenia z zakresu dokumentowania systemów zarządzania,
 • szkolenia auditorów wewnętrznych dla pracowników firm oraz Studentów,
 • szkolenia pełnomocników systemów zarządzania,
 • szkolenia dotyczące wdrażania systemów zarządzania.
 • Szkolenia dotyczące informacji związanych z określeniem sposobu oznaczania wyrobu znakiem CE,
 • Inne szkolenie z zakresu zarządzania jakością i środowiskiem zlecone przez klienta

Pracownicy po zakończeniu szkolenia i zdaniu test sprawdzającego otrzymują stosowne certyfikaty

phone

USŁUGA PRZY DOSKONALENIU/ PRZEBUDOWIE / DOSTOSOWANIU SYSTEMU
 • analiza istniejącego systemu
 • konsultacje / doradztwo przy doskonaleniu / przebudowie / dostosowaniu systemu
 • opcjonalnie: opracowanie / zmiana dokumentacji
 • opcjonalnie: Kontakt z Jednostką Certyfikującą
 • udział w Audicie Certyfikującym
 • realizacja auditów wewnętrznych
 • doskonalenie systemu zgodnie z norma ISO 9004
 • Pomoc w przygotowaniu i określeniu celów jakości, przeglądu zarządzania

Usługa przygotowuje pracowników do uzyskania Certyfikatu. Powyższy typ usługi wymaga zaangażowania Państwa w tworzenie dokumentacji. Dokumentacja jest opracowywana przez Państwa w oparciu o wskazówki konsultanta.


USŁUGA DORADCZO SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO AKREDYTACJI
 • Ocena wstępna istniejącej dokumentacji oraz funkcjonowania Szpitala w odniesieniu do wymaganych standardów akredytacyjnych
 • Pomoc w powołaniu komitetów i zespołów problemowych wymaganych przez standardy
 • Szkolenia kadry kierowniczej i personelu w zakresie Programu Akredytacji Szpitali
 • Szkolenia personelu w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z Programem Akredytacji Szpitali
 • Pomoc w opracowaniu standardów oraz procedur specyficznych dla Szpitala oraz komórek organizacyjnych wymaganych w standardach akredytacyjnych
 • Pomoc przy wdrożenie ustanowionych procedur i standardów
 • Przeprowadzenie przeglądu weryfikującego gotowość Szpitala do poddania się procesowi akredytacji

Usługa przygotowuje Szpital do poddania się procesowi akredytacji Szpitali na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, którego wynikiem jest otrzymanie Certyfikatu akredytacyjnego udzielonego przez Ministra Zdrowia.